Ezen a weboldalon sütiket (cookie) használunk annak érdekében, hogy javíthassuk a felhasználói élményt és jobb szolgáltatást nyújthassunk. További információ Rendben
Termékek Menü

100% GARANCIA

Kedves Vásárlónk!

Köszönjük előrelátását, hogy megtekinti garanciavállalásunkat!
Reméljük mind cégünk, szolgáltatásaink, mind pedig termékeink megismerésével kialakul bizalma felénk, és Önt is vásárlóink között üdvözölhetjük!
A vásárlók leginkább a más vásárlók visszajelzéseit fogadják el, ezért vagyunk büszkék vásárlóink visszajelzéseire, melyet bal oldali menü oszlopunkban az INFORMÁCIÓK menüpont alatt talál. Kérjük olvasson bele!

Bármilyen felmerülő kérdését szívesen megválaszoljuk a +3630 6894570-es mobilszámon, vagy írjon az info[kukac]aranyelefant.com email címre, vagy jobb oldalt alul a chat ablakba. Igyekszünk a legrövidebb időn belül visszajelezni!

Az alábbi garanciákat vállaljuk az általunk forgalmazott termékekre:


1. 100%-os garanciát vállalunk a termékek eredetiségére! 

Az általunk forgalmazott termékeket a gyártók hivatalos forgalmazóitól szerezzük be, ezért biztos lehet abban, hogy eredeti terméket vásárol.

Minden esetben számlát kap a megvásárolt termék mellé, amivel az esetlegesen felmerülő problémát (nem megfelelő a méret, mégsem tetszik a termék, vagy ami a legritkább: minőségi probléma lépett fel) orvosolni tudja - lásd lejjebb. Tehát vásárlása kockázatmentes.

2. 100%-os pénz-visszafizetési garancia
Elállási jog/ Visszaszolgáltatási garancia

Először a vásárlás során azzal a problémával találkozhat, hogy nem megfelelő a méret, vagy mégsem az elképzeléseinek megfelelő az áru. A megvásárolt terméket visszaküldheti és bármilyen készleten lévő termékre kicseréljük (áregyeztetéssel), vagy ha a vételárat szeretné visszakapni, a pénzt kérdés nélkül visszautaljuk Önnek. Kérjük, jelezze a „Kapcsolat” menüpont alatt, vagy ügyfélszolgálatunk e-mail címén (info[kukac]aranyelefant.com), melyik megoldást választja.

A megrendelő a szerződéstől tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat. A megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az értékesítő köteles a megrendelő által kifizetett összeget (a szállítási díj kivételével) haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.
A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket, tehát a
terméket minden esetben a vásárlónak saját költségén kell visszajuttatni webáruházunk székhelyének címére (Star Rex 23 Bt. Arany Elefánt cipő-táskabolt, 1193 Budapest, Üllői út 266.), mely kötelezettségét a 17/1999 (II.5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvény is egyértelműen szabályozza:

"4. § (6) a fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. a fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését."

Portósan küldött csomagokat nem vesz át webáruházunk, azt minden esetben visszaküldi a feladónak!

Az értékesítő követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a megrendelő kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő. (pl. a lábbeliket csak otthoni felpróbálás után vesszük vissza, utcai használat után nem!)
Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk!
Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 17/1999. Kormányrendelet szövegét letöltheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról.

 

3. Minőségi probléma (6 hónap + másfél év):
Kizárólag új, kiváló minőségű termékeket forgalmazunk, az eredeti márkatermékek gyártóitól!


A legjobb minőségű termékeknél is előfordulhat probléma. Ez esetben Cégünk igyekszik gyorsan és szakszerűen orvosolni azt, a hatályos jogszabályoknak megfelelően. A minőségi probléma esetén meg kell vizsgálni, hogy a termék minőségi hibája a gyártás során keletkezett, illetve annak következménye, vagy a használatból kifolyóan keletkezett. Amennyiben a természetes használat és elhasználódás során képződött a minőségi kifogás, erre az esetre cégünk sajnos nem tud garanciát vállalni!

A nem egyértelműen eldönthető, vagy vitás esetekben, illetve amikor szándékos rongálás gyanúja merül föl, a kérdéses termék - a hatályos jogszabályoknak megfelelően - független laboratóriumi vizsgálatra kerül, ahol szakvéleményt készítenek róla. A további ügyintézést a szakvélemény megállapításai határozzák meg.

A probléma jellegét tekintve alapvetően két féle lehet:

2.1. Javítható hiba

Ebben az esetben a terméket szakműhelyben megjavíttatjuk, és a lehető legrövidebb időn belül a saját költségünkön juttatjuk Önnek vissza. 

2.2. Nem javítható hiba

Ebben az esetben a hibás árut kicseréljük, vagy a vételárat visszafizetjük.
A kedves vásárlónk döntheti el, hogy melyik megoldás kedvezőbb a számára.

A hibás terméket minden esetben a vásárlónak saját költségén kell visszajuttatni webáruházunk székhelyének címére (Star Rex 23 Bt. Arany Elefánt webáruház 1193 Budapest, Üllői út 266. IRODAHÁZ), mely kötelezettségét a már fent említett kormányrendelet szabályozza.

Az Arany Elefánt divat és sport webáruház az általa forgalmazott valamennyi termékre fél+másfél év szavatosságot vállal a törvényi előírásokban foglaltak szerint. (Az első hat hónap, illetve az azt követő másfél év a hatályos előírások szerint némileg más megítélés alá esik.) Az általunk forgalmazott termékekre vonatkozó hatályos reklamációs jogszabály a következő:

3. A 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet
a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről

A Polgári Törvénykönyv módosításáról és egységes szövegéről szóló 1977. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1978. évi 2. törvényerejű rendelet 22. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - az igazságügy miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:
 

1. § A fogyasztói szerződés (a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, a továbbiakban: Ptk. 685. §-ának e) pontja) hibás teljesítése miatt, vagy jogszabályon alapuló jótállás keretében érvényesített kifogás intézése során e rendelet szabályai szerint kell eljárni, azoktól a fogyasztó hátrányára eltérni nem lehet.
 

2. § Ha a fogyasztó szavatossági igényt kíván érvényesíteni a fogyasztói szerződés tárgyát képező szolgáltatást nyújtó forgalmazóval (a továbbiakban: forgalmazó) szemben, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.
 

3. § (1) A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:

a) a fogyasztó nevét, címét,

b) a fogyasztási cikk (a továbbiakban: áru) megnevezését, vételárát,

c) a vásárlás időpontját,

d) a hiba bejelentésének időpontját,

e) a hiba leírását,

f) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,

g) a kifogás rendezésének módját.

(2) Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni.

(3) A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni.

(4) Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.
 

4. § (1) A forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy a kijavítást vagy kicserélést a Ptk. 306. §-ának (2) bekezdése értelmében – az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

(2) A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 5. § Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított árut átveheti.
 

6. § (1) Ha a hiba ténye, jellege, illetve a vásárlást követő hat hónapon túl érvényesített szavatossági igény esetén a hiba keletkezésének időpontja megállapításához különleges szakértelem szükséges, a fogyasztó a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségtől (a továbbiakban: Főfelügyelőség) szakvéleményt kérhet. Erről a lehetőségről a forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni.

(2) Ha a fogyasztó az (1) bekezdés alapján kíván eljárni, a forgalmazó a szakvéleményezés lehetővé tétele érdekében fokozott együttműködésre köteles. Ennek keretében köteles a fogyasztó részére (a hiba jellegére és keletkezésének lehetséges okaira vonatkozó) álláspontjáról haladéktalanul írásbeli nyilatkozatot adni.

(3) A Főfelügyelőség köteles a szakvéleményt az áru és a vizsgálati díj beérkezésétől számított tizenöt munkanapon belül elkészíteni, és azt a feleknek megküldeni. Indokolt esetben a határidő tíz munkanappal meghosszabbítható.

(4) Ha a szakvéleményhez szükséges vizsgálat az áru roncsolása nélkül nem végezhető el, a vizsgálat elvégzéséhez a Főfelügyelőség a felek előzetes hozzájárulását köteles kérni.

(5) A vizsgálat díjtételeit a Főfelügyelőség közleményben teszi közzé.

(6) Ez e §-ban szabályozott eljárás nem érinti a feleknek azt a jogát, hogy a fogyasztói szerződésből eredő igényeiket bírósági eljárás keretében érvényesítsék.
 

7. § (1) Ez a rendelet 2003. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a vásárlók minőségi kifogásainak intézéséről szóló 4/1978. (III. 1.) BkM rendelet, valamint az azt módosító 4/1993. (III. 26.) IKM rendelet, 47/1995. (X. 6.) IKM rendelet, 37/1996. (VI. 28.) IKM rendelet és 54/1999. (X. 6.) GM rendelet.

(3) E rendelet 6. §-a 2004. június 30-án hatályát veszti.

További információkat itt talál: https://aranyelefant.hu/vasarlasi_feltetelek

100% eredetiség
Árukereső értékelések
Vásárlóink írták rólunk
  • Szupergyors, segítőkész partner, a termékleíráshoz híven minőségi, márkás, EREDETI nagyon szép termékkel, nagyon kedvező áron! A tegnap megrendelt cipőt már ma délben a kezemben tartottam!!! Sokan példát vehetnének róla!!! Maximálisan elégedett vagyok! Szívből ajánlom mindenkinek!!!! Csak +++++++++! Még biztosan találkozunk! :) Köszönöm! "Mrencsi"

  • Az adásvételről csak felsőfokon tudok nyilatkozni, minden tekintetben. Gyors, korrekt, kommunikatív, kedves eladó, a vásárolt áru pedig tökéletes. Köszönök mindent. Az eladót szívből ajánlom!:)))) "Hecate70"

  • Gyorsabban ideért, mint a gondolat. :) Köszönöm szépen, nagyon szép a termék!  Szupergyors, pontos, megbízható eladó. Ajánlom mindenkinek. "Evitta"

  • Gyönyörűséges. Köszönöm Köszönöm! ++++++++ "Betty-a"

  • Gyors, korrekt eladó, minőségi áruval. Minden rendben, mint mindig! :) "Giorgio2"


További vevői vélemények itt >>

google-site-verification: google1261ebeeca4d10bf.html

garanciális ikonok
Lájkolj minket!